Louwna

Beginjare

Louwna was eers deel van Vryburg Moedergemeente. Op 30 Mei 1950 is onder leiding van die ringskommissie van Reivilo ’n gemeentevergadering op die plaas Fischers Rust van Hans Combrink gehou. By die geleentheid is die gemeente Mispa gestig. Die grense was min of meer van die Kuruman-pad tot by Ganyesa en van 25 myl wes van Vryburg tot en met die Kgokgoli en Lolwanen laagtes, insluitende ’n deel van die Mashowing. In die lengte ±200km en in die breedte ±70km. Om ’n diens ’n die Kgokgoli laagte kon hou, moes 35 hekke daarheen en 35 hekke terug ook opgerig word.
Die eerste kerkraad is op 25 Junie 1950 deur die eerste konsulent ds. HPPJ Blom bevestig.
Die grond te Mispa is aangekoop van Willem Erasmus.
Die eerste dienste was in die feeshuis, wat in sinksaaltjies was waarvan die sykant kon opslaan – vir meer ruimte en dat die lug kon deurtrek. Die konsistorie was onder ’n kameeldoringboom.
Ds. JG Louw is op 17 Februarie 1951 as eerste leraar bevestig.
Op 6 Augustus 1951 word die eerste sooie vir ’n kerksaal gespit. Op 26 April 1952 is die kerksaal ingewy. ’n Orrel is aangekoop en op 21 September in gebruik geneem. Op 18 Februarie 1954 was die pastorie klaar gebou en kon ingetrek word.
Ds. Louw het baanbrekerswerk in die gemeente gedoen. Toe die posmeester-generaal versoek dat die naam Mispa verander moet word, aangesien daar reeds so ’n plek bestaan het, was ’n kombinasie van ds. Louw en sy vrou se naam die antwoord. Vandaar Louwna. Die naam is op 17 Mei 1964 geregistreer.
Bron
Die Nederduits-Gereformeerde Kerk Louwna – 1950-2000
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]