Philipstown

Beginjare

Die dorp Philipstown is in 1865, kort na die afskeiding van die Gereformeerde Kerk te Colesberg, aangelê en wel “als een kerkdorp van de Gereformeerden”. Die dorp is na die goewerneur Sir Philip Wodehouse vernoem.
Die Ned. Geref. Gemeente het op 8 Februarie 1873 afgestig van die moedergemeente Colesberg. Alreeds 3 jaar voor die stigting van die jong gemeente is gereeld dienste deur di. AD Luckhoff en CD Fraser, destyds van Colesberg en Philipstown, gehou.
In die begin het die jong gemeente met baie probleme te kampe gehad, maar daar was altyd mense wat bereid was om dit te hanteer. Die eerste konsulent was die ywerige, moedige en toegewyde ds. AD Luckhoff van Colesberg. Op 10 Januarie 1876 is ds. JP Jordaan van Villiersdorp as eerste leraar bevestig. Ds. PJ du Toit is op 14 Julie 1879 as tweede leraar bevestig. Gedurende sy tyd is die eerste kerkgebou in ’n pastorie omskep en as ’n noodkerk gebruik. Hy het later geld vir ’n nuwe en meer doelmatige kerkgebou ingesamel. Die hoeksteen van die nuwe kerkgebou is in 1893 deur ds. PJ du Toit gelê.
Hierna is die talentvolle prop SW Louw, wat pas sy doktersgraad te Utrecht, Holland, voltooi het, beroep en hy word op 29 Januarie 1894 bevestig. Hy was ’n gebore Vrystater en met hart en siel ’n Afrikaner. Hy is as krygsgevangene na St Helena weggevoer waar hy vrugbare werk gedoen het. Na die oorlog het hy teruggekeer “doch met geknakte gesondheid”. Hy sterf op 2 Februarie 1903 – 8 maande na die einde van Anglo-Boereoorlog.
Na hom is “de kanselredenaar”, ds. DJJ van Velden beroep en op 14 Maart 1904 bevestig.
In 1904 het die kerkraad die plaas Rietfontein aangekoop om ’n dorp aan te lê. In 1912 is die kerk met ’n sierlike traliewerk omhein en is dit van gasligte voorsien. In 1913 is die gemeente De Aar gestig – dit het grootliks uit Philipstown se gemeente bestaan.
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 116
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]