Postmasburg

Beginjare

Die Gereformeerde gemeente van “Grikwaland West” – dit was die oorspronklike naam – is na verskeie besoeke van ds. J Lion Cachet, die predikant van Philipstown, in 1883 te Zwartkop gestig. Op daardie stadium was daar 47 belydende lidmate. Twee jaar later is op die plaas Ploegfontein ’n kerk en skool gebou. In 1890 het die gemeente te Blinkklip – wat deur die regering as dorp verklaar is – ’n kerkgebou opgerig. Die Gereformeerde kerk is in 1891 ingewy en in 1892 word die dorp se naam na Postmasburg, op versoek van die Gereformeerde kerkraad, verander. Die dorp is vernoem na die stigter van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, prof. D Postma.
Die plaas Deben is in 1906 deur die departement van landbou aan John Sutherland toegeken. Saam met hom het Hendrik de Villiers in ’n hartbeeshuisie op die plaas gewoon.
In Tswana beteken Deben (uitgespreek Dibeng) “drinkplek” of “eerste drinkplek”. Dit is waarskynlik so genoem omdat die reisigers vanaf Kuruman water op Deben kon kry en dan weer op Dedeben (tweede drinkplek). Op 15 Mei 1909 het die ringskommissie in die huisie van Jan en Sannie de Villiers vergader en is die gemeente Deben gestig. “De grenslynen zijn: de politieke lijnen van het geheele distrik van Kuruman”. Dit het destyds die hele tans bestaande afdeling van Olifantshoek en die grootste deel van die distrik Postmasburg ingesluit.
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 117
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]