Vanderkloof

Beginjare

Die eerste erwe van die dorpie Petrusville is in 1877 verkoop. In 1879 is die eerste noodkerkie gebou en van toe af tot en met 1882 was die gemeente Philipstown vir die geestelike versorging verantwoordelik. In 1882 het die gemeente van Philipstown afgestig.
Die eerste konsulent was ds. WA Alheit van Ceres. Hy het die gemeente tot 1884 bedien waarna prop PJ De Villiers as eerste leraar beroep is. Hy was tot 1897 predikant in die gemeente toe hy ’n beroep na Hopetown aangeneem het. In sy tyd is ’n kerk en pastorie gebou. Die koste was £2,000 en £1,100 onderskeidelik.
In 1899 is ds. De Villiers deur prop. CD Murray opgevolg. In 1906 is hy deur prop AA van Schalkwijk opgevolg en het hy tot in 1913 die gemeente bedien. Ds. LPJ Lochner is in Februarie 1915 bevestig.
Iets waarop die gemeente met reg trots kan wees, is dat die gemeente telkens die vreugde kon smaak dat van die vorige leraars telkemale in die gemeente besoek afgelê en opgetree het.
Die Ned. Geref. Kerk Vanderkloof het op 13 November 2011 afgestig van Petrusville/Vanderkloof. Die gemeentegrense is die dorpsgebied van Vanderkloof en Keurtjieskloof. Die huidige wykskerkraad vorm die kerkraad van die nuwe gemeente. Die afstigting is goedgekeur op die ringsitting van Hanover op 25 en 26 September 2011.
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 129
[Terug na bo]

Vandag

[Terug na bo]