Vanwyksvlei

Beginjare

“Deze gemeente was eertijds een annekse van Carnarvon, uit welke zij” waaruit dit ook gevorm is. Die dorp is geleë in die vlakte benede die “grote dam welke die Regering jaren geleden al één van hare eerste proeven van besproeiing daarstelde, voor geen geringer som dan £33,000”. Die besproeiing was nie heeltemal ’n suksesverhaal nie, aangesien “daar het zout zo uitslaat wanneer het water uitzijgt en de gronden minder vruchtbaar maakt, welke als erven worden uitgedeeld”   
Die gemeente is as selfstandige gemeente deur die ringskommissie van Beaufort in die begin van 1917 gestig. Ds. JG. Pauw van Carnarvon is as konsulent benoem.
Daar was ’n stigtelike, tog gerieflike kerkgeboutjie wat as buitekerk deur die moedergemeente opgerig is en “aan de dochter is afgestaan”. Die eerste predikant, ds. JZ Moolman, is op 21 April 1917 bevestig.
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 149
[Terug na bo]

Vandag


[Terug na bo]