eNuus Vrouespore

Teken In Op Ons Nuusbrief

Watter nuusbrief wil jy ontvang:


Leef met hart en siel – briekloos vir Christus. Wat ’n wonderlike uitdaging vir 2018. Hier in ons area is dit plek-plek horingdroog, plek-plek half droog en plek-plek is daar inwoners wat breed glimlag. Ons leef egter steeds met hart en siel en wag vir daardie algemene diepnat en reën wat sommer sjor! Die Goeie […]

“Save the Date” Vrouefees te Deo Gloria (Barkly-Wes) 14-16 September 2018 Met die Sappige Vonkelvrou Elsabé Aldrich Moet dit nie misloop nie! Inskrywings open April 2018 Taakspan NGK Vroue van die sinode in Noord-Kaapland bied elke tweede jaar ’n Vrouefees aan. Vanjaar is die dames van die ring van Upington en ring van Kenhardt verantwoordelik […]

Die Vrouediens van die Ned. Geref. Kerk Loxton het op Saterdag 16 September 2017 in ringsbyeenkoms vir Vrouedienste van die ring van Carnarvon aangebied. Die volgend gemeentes was teenwoordig: Loxton, Carnarvon, Vosburg, Brandvlei, Vanwyksvlei en Williston. Die Vrouediens van die Ned. Geref. Kerk Loxton het besluit om ’n ringsbyeenkoms te hou vir al die vroue […]

Die Vrouediens van die Ned. Geref. Kerk Loxton is aan die gang… Tydens ’n vorige vergadering het een van die vrouedienslede ’n oggendgeselligheid voorgestel – net vir die ontspanning daarvan. Die vroue werk almal heel jaar hard aan al die geleenthede, iewers het hulle net ’n blaaskansie vir hulself nodig. En wanneer Loxton se vroue […]

Dit is met groot opgewondenheid dat Piet Plessis DV einde Oktober ’n feesnaweek gaan hou om die 500 jarige herdenking van die Reformasie te vier. Die gemeente word etlike maande al voorberei deur middel van prediking oor onder andere die vyf “Solas” en verwysings na prominente individue wat ‘n groot rol gespeel het in die […]

Ons vier die 500ste herdenking van die Hervorming met Saamkleurpret Hierdie boek gaan oor die vyf Solas van die Reformasie. Die gedagtes en vrae vir saamgesels terwyl jy inkleur, wil jou op ’n reis neem waartydens jy oor die fondamente van ons gereformeerde geloof kan nadink. Gebruik dié boek saam met die vyf saamkleur-plakkate. Die […]

Die taakspan NGK Vroue het tydens ’n vergadering op 12 Augustus 2017 besluit dat die volgende protokol ten opsigte van die plasing van berigte vir Vrouespore geld: Berigte sal as individuele “post” gepubliseer word Vrouespore sal uitgestuur word sodra daar ±5 “post” is, of op versoek van die voorsitter en/of redakteur van taakspan NGK Vroue […]

Vrouespore is die nuusbrief van die taakspan NGK Vroue van die sinode in Noord-Kaapland dien as kommunikasie-kanaal met gemeentes, leraars en ringe stel die werksaamhede van die taakspan NGK Vroue bekend. Vrouespore het voorheen kwartaalliks verskyn. Daar het al 113 uitgawes in die loop van die jare verskyn. Vrouespore sal voortaan slegs digitaal beskikbaar wees. […]