eNuus Vrouespore

Teken In Op Ons Nuusbrief

Watter nuusbrief wil jy ontvang:


Die taakspan NGK Vroue het tydens ’n vergadering op 12 Augustus 2017 besluit dat die volgende protokol ten opsigte van die plasing van berigte vir Vrouespore geld: Berigte sal as individuele “post” gepubliseer word Vrouespore sal uitgestuur word sodra daar ±5 “post” is, of op versoek van die voorsitter en/of redakteur van taakspan NGK Vroue […]

Vrouespore is die nuusbrief van die taakspan NGK Vroue van die sinode in Noord-Kaapland dien as kommunikasie-kanaal met gemeentes, leraars en ringe stel die werksaamhede van die taakspan NGK Vroue bekend. Vrouespore het voorheen kwartaalliks verskyn. Daar het al 113 uitgawes in die loop van die jare verskyn. Vrouespore sal voortaan slegs digitaal beskikbaar wees. […]

  • 1
  • 2