Brandvlei

Beginjare

 Die gemeente Brandvlei is op 6 Oktober 1897 deur die ringskommissie van Tulbagh gestig. Die konsulent, ds. Alheit van Ceres, het in Januarie 1898 300 myl afgelê om die eerste Nagmaal in die gemeente te bedien. Die Nagmaal in April is deur die nuwe leraar van Calvinia waargeneem – hy het die gemeente vir 8 jaar as konsulent bedien.
In hierdie tyd is ’n kerk gebou. Bouwerk het in 1905 begin en aan die einde van die jaar is die kerk ingewy. Die koste was ongeveer £6,000. As in ag geneem word dat boumateriaal oor ’n afstand van ongeveer 300 myl vanaf Ceres stasie vervoer is, is die kerk relatief goedkoop gebou.
Ses keer is sonder sukses beroep. In Januarie 1906 is eerw. prop. CW Alheit beroep en hy is in Mei van dié jaar as eerste leraar van die gemeente bevestig. In Julie 1910 vertrek ds. Alheit na Loxton. Ds. JA van Zijl, van die gemeente Garies, is in Januarie 1991 as leraar bevestig.
Die gemeente was bevoorreg om in 1916 ’n kerksaal in te wy.
“Een groot gedeelte derzelve woont in het verre en dorre Boesmanland. Men heeft met vele moeilikheden te kampen en wordt dikwels door zware droogten geteisterd; doch onder dit alles is er vooruitgang en heeft de gemeente veel stof tot dankbaarheid”.
Bron
Ons Kerk Album, bladsy 133
[Terug na bo]

Vandag

 

[Terug na bo]