Sinodale personeel

Predikant in sinodale diens: Ds. Mossie Mostert

Rekenmeester: Me. Estha Badenhorst

 

Sekretariële beampte: Me. Fernette Fourie