Sinodale personeel

Predikant in sinodale diens: Ds. Christo Jonck

Rekenmeester: Me. Estha Badenhorst

Sekretariële beampte: Me. Fernette Fourie

Algemene Assistent: Me. Felicity Kedineetse Mogwerane